Projektet

JOIN4JOY-projektet er målrettet ældrebefolkningen, som har færre muligheder for at deltage i FA-programmer ved at tilpasse dette programme til deres behov. For at øge tilgængeligheden og rækkevidden af projektet til ældre mennesker med færre muligheder har vi designet en multifacetteret strategi for at overvinde specifikke barrierer, der påvirker deres deltagelse i denne type programmer.

Projektets mål er således:

  1. At samskabe og implementere et program for lokalsamfund rettet mod ældre voksne (65+), der bor i lokalsamfundet (JOIN4JOY-C), og for langtidspleje, rettet mod beboere fra plejehjem og plejehjem (65+) (JOIN4JOY-LTC). Programmet er fokuseret på fornøjelser og skabe sociale interaktioner for at tilskynde til en vedvarende stigning i FA og reduktion af SA i deres dagligdag efter pandemien og dermed øge deres livskvalitet i alle de biopsykosociale dimensioner af sundhed, og derved inkludere et socialt inklusionsperspektiv for at øge ligheden i sundhed.
  2. At uddanne sundheds- og sportsprofessionelle og studerende i de deltagende lande, der arbejder med ældre mennesker, med specifik viden og færdigheder til at implementere og overføre JOIN4JOY-C og JOIN4JOY-LTC-programmet.
  3. At fremme reproduktionen af træningen ved at anvende ”Træn trænerne”-metoden til at opnår en kaskadeeffekt.
  4. At skabe virtuelle praksisfællesskaber (VCoP’er) for at facilitere et læringsrum til at skabe og dele viden og fremme interaktion mellem deltagere, studerende, fagfolk og eksperter. Et VCoP vil blive oprettet i hvert land på nationalt niveau på deres eget sprog, og et global VCoP for projektet vil blive udviklet på engelsk.
  5. At evaluere gennemførligheden, acceptabiliteten og gennemslagskraften af JOIN4JOY-programmet og træningsforløbet i begge rammer ved at sammenligne ligheder og dele erfaringer.

Hvem er Join4Joy rettet imod?

  • Ældre mennesker, der lever i langtidsplejemiljøer med handicap og kroniske helbredsproblemer, og ældre mennesker, der bor i lokalsamfundet, med lavt socioøkonomisk niveau og/eller andre sociale barrierer såsom pleje, tilhørsforhold til etniske minoriteter eller funktionsnedsættelser;
  • Sundheds- og motionsprofessionelle, der arbejder med ældre i samfundet og langsigtet Langsigtede plejemiljøer og elever.
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.