Aktiviteter

Projektet implementeres i 5 forskellige faser:

Fase 1: Samskabelse

En samskabelsesproces er den bedste metode til at udvikle et gennemførligt program, der er skræddersyet til slutbrugernes behov. Dette første trin vil baserer sig på den eksisterende videnskabelige litteratur om livsstilsbaserede træningsprogrammer rettet imod professionelle, der arbejder med ældre voksne.

Fase 2: indledende træning af underviserne

Når samskabelsesfasen er afsluttet, og uddannelsesforløbets indhold er aftalt, vil forskerteamet sammen med de 4. års studerende organisere den indledende uddannelse af trænerne til sundheds- og motionsprofessionelle, der arbejder med ældre voksne i samfundet og i langsigtede plejeomgivelser. Vi vil gennemføre et pilotkursus blandt de partnere, der er ansvarlige for hvert område. Vi vil gennemføre et pilotkursus blandt de partnere, der er ansvarlige for hvert område.

Fase 3: Implementering af den første pilotundersøgelse

Den første implementering vil blive organiseret i hvert land som deltager for at anvende det første udkast til implementeringsprotokollen, som er udviklet på baggrund af samskabelsesfasen.

Før rekruttering af den første deltager til pilotaktionen i hvert land, kræves den nødvendige godkendelse fra den etiske komité.

Fase 4: Evaluering af den første pilotundersøgelse

Vi vil benytte mixed-methods til at vurdere interventionens gennemførlighed og acceptabiliteten af den foreløbige version af JOIN4JOY-programmet.

Acceptabiliteten af interventionen vil blive vurderet ved hjælp af to tilgange: 1) niveauet af tilfredshed gennem en 5-punkts Likert-skala; 2) en gruppe deltagere vil blive indkaldt og deres perspektiver undersøgt med henblik på, hvordan programmet kan forbedres.

Fase 5: Implementering af den anden pilotundersøgelse

Efter inkorporering af alle resultater og feedback, vil en opdateret version af interventionen blive udført i alle lande.

Fase 6: Kaskadetræning

”Træn trænerne”-metoden bruges til at nå ud til over 300 motions- og sundhedsprofessionelle, der arbejder med ældre i de deltagende lande.

Hver partner vil lancere en opfordring til andre FA-relaterede fagfolk via deres hjemmesider, sociale medier, netværk og gennem sports-, sundheds- og socialforvaltningsmyndigheder, til at deltage i ”Træn trænerne”-kurset. Efter at have deltaget vil disse fagfolk være arrangører af replikeringer af kurset (gennem Cascade Training) i deres lande.

Og i forskellige arbejdspakker:

WP2: Træning og praksisfællesskaber

  • at integrere en service-læringsmetodologi i fysioterapi og idrætsvidenskabelige universitetsgrader ved at tilbyde studerende individuelle servicemuligheder (placeringer) i lokalsamfund og plejehjem.
  • at uddanne sundheds- og idrætsprofessionelle, der arbejder med ældre mennesker i interessesammenhænge omhandlende specifik viden og færdigheder, til at implementere og styre JOIN4JOY-programmet i deltagerlandende.
  • at skabe et virtuelt praksisfællesskab (VCoP) for at facilitere et læringsrum til at skabe og dele viden og fremme interaktion mellem deltagere, studerende, fagfolk og eksperter.
  • at uddanne sundheds- og idrætsprofessionelle i deltagerlandende i specifik viden og færdigheder til at arbejde med ældre mennesker og til at implementerer og overføre JOIN4JOY-programmet med ”Træn trænerne”-metoden, for at udløse en kaskadeeffekt, der involverer flere aktører og forbedre replikation.

WP3: JOIN4JOY-program for ældre voksne, der bor i lokalsamfundet

  • at samskabe JOIN4JOY-programmet for lokalmiljøer rettet mod ældre voksne (65+), der bor i lokalmiljøet (JOIN4JOY-C). Samskabelsesprocessen vil blive gennemført mellem- og med ældre mennesker (slutbrugere), interessenter (politikere, fagfolk), forskere og studerende som fokuserer på fornøjelser og sociale interaktioner, med et socialt inklusionsperspektiv.
  • at implementere JOIN4JOY-programmet for lokalsamfund rettet mod ældre voksne (65+), der bor i lokalmiljøet (JOIN4JOY-C) i tre europæiske lande med særlig fokus på et socialt inklusionsperspektiv.
  • at evaluere gennemførligheden, acceptabiliteten, tilfredsheden og virkningen af JOIN4JOY-C programmet især målt på fornøjelser og social inklusion.

WP4: JOIN4JOY-program i langtidspleje (LCT)

  • at samskabe JOIN4JOY-programmet for samfundsmiljøer rettet mod ældre voksne (65+), der bor på plejehjem (JOIN4JOY-LTC). Samskabelsesprocessen vil blive gennemført mellem- og med ældre mennesker (slutbrugere), interessenter (politikere, fagfolk), forskere og studerende som fokuserer på fornøjelser og sociale interaktioner, med et socialt inklusionsperspektiv.
  • at implementere JOIN4JOY-programmet for lokalsamfund rettet mod ældre voksne (65+), der bor i plejehjem (JOIN4JOY-LTC) i tre europæiske lande med særlig fokus på et socialt inklusionsperspektiv.
  • at evaluere gennemførligheden, acceptabiliteten, tilfredsheden og virkningen af JOIN4JOY-LTC- programmet især målt på fornøjelser og social inklusion.
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.