Baggrund

I EU er 19 % af EU’s befolkning 65 år eller ældre (Eurostat, 2020). I 2100 forventes det, at der vil være en stigning på 15% af mennesker i aldersgruppen 80+. Efterhånden som aldringen skrider frem, øges risikoen for fysisk og kognitiv tilbagegang sammen med større forekomst af kroniske sygdomme og følgesygdomme.

Projektet

JOIN4JOY-projektet er målrettet ældrebefolkningen, som har færre muligheder for at deltage i FA-programmer ved at tilpasse dette programme til deres behov. For at øge tilgængeligheden og rækkevidden af projektet til ældre mennesker med færre muligheder har vi designet en multifacetteret strategi for at overvinde specifikke barrierer, der påvirker deres deltagelse i denne type programmer.

Partnerskabet

Projektet involverer en passende blanding af deltagende organisationer med hensyn til profil, tidligere erfaring i programmet og ekspertise til at gennemføre alle projektmål med succes.
Projektkonsortiet består især af 7 partnere fra 5 EU-lande, som er:

LEVERANCER

Kontakt os

klar til at lytte til dig

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.